Package 1 M

 • บทความจำนวน 400 - 450 คำ (เดือนละ 4 บทความ)
 • Post Content 4 Post / สัปดาห์
 • ออกแบบแบนเนอร์ เดือนละ 1 ชิ้น สำหรับโปรโมชั่น
 • ออกแบบแบนเนอร์ เดือนละ 1 ชิ้น Cover Page FB
 • อัพเดทข้อมูลบน Facebook เดือนละ 4 บทความ (1 บทความ/1 สัปดาห์)
 • ดูแล, ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าบน Facebook Fan page ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
 • สรุปรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 • รายงานประจำเดือน
 • รายงานการวิเคราะห์คุณภาพบทความและภาพประกอบ
 • ลำดับ บทความที่ดีที่สุด 1 บทความ และลำดับบทความที่แย่ที่สุด 1 บทความ
 • การปรับแต่งเนื้อหา, รูปภาพประกอบ และรูปแบบการโฆษณาให้ ได้ผลคุ้มค่าที่สุด (Search Results)

Package 3 M

 • บทความจำนวน 400 - 450 คำ (เดือนละ 4 บทความ)
 • Post Content 4 Post / สัปดาห์
 • ออกแบบแบนเนอร์ เดือนละ 1 ชิ้น สำหรับโปรโมชั่น
 • ออกแบบแบนเนอร์ เดือนละ 1 ชิ้น Cover Page FB
 • อัพเดทข้อมูลบน Facebook เดือนละ 4 บทความ (1 บทความ/1 สัปดาห์)
 • ดูแล, ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าบน Facebook Fan page ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
 • สรุปรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 • รายงานประจำเดือน
 • รายงานการวิเคราะห์คุณภาพบทความและภาพประกอบ
 • ลำดับ บทความที่ดีที่สุด 1 บทความ และลำดับบทความที่แย่ที่สุด 1 บทความ
 • การปรับแต่งเนื้อหา, รูปภาพประกอบ และรูปแบบการโฆษณาให้ ได้ผลคุ้มค่าที่สุด (Search Results)

Package 6 M

 • บทความจำนวน 400 - 450 คำ (เดือนละ 4 บทความ)
 • Post Content 4 Post / สัปดาห์
 • ออกแบบแบนเนอร์ เดือนละ 1 ชิ้น สำหรับโปรโมชั่น
 • ออกแบบแบนเนอร์ เดือนละ 1 ชิ้น Cover Page FB
 • อัพเดทข้อมูลบน Facebook เดือนละ 4 บทความ (1 บทความ/1 สัปดาห์)
 • ดูแล, ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าบน Facebook Fan page ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
 • สรุปรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 • รายงานประจำเดือน
 • รายงานการวิเคราะห์คุณภาพบทความและภาพประกอบ
 • ลำดับ บทความที่ดีที่สุด 1 บทความ และลำดับบทความที่แย่ที่สุด 1 บทความ
 • การปรับแต่งเนื้อหา, รูปภาพประกอบ และรูปแบบการโฆษณาให้ ได้ผลคุ้มค่าที่สุด (Search Results)

Package 1 M

 • อัพเดตแบนเนอร์  1 ชิ้น
 • อัพเดทข้อมูลบน Facebook เดือนละ 10 บทความ
 • สรุปรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 • รายงานประจำเดือน

Package 3 M

 • อัพเดตแบนเนอร์  1 ชิ้น
 • อัพเดทข้อมูลบน Facebook เดือนละ 15 Post
 • สรุปรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 • รายงานประจำเดือน

Package 6 M

 • อัพเดตแบนเนอร์ 1 ชิ้น
 • อัพเดทข้อมูลบน Facebook เดือนละ 1-30 บทความ
 • สรุปรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 • รายงานประจำเดือน
*ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพที่ต้องการโพสต์มาเอง
หากไม่มีฝ่ายกราฟฟิก สามารถส่งมาให้ทำให้แบนเนอร์ชิ้นเล็ก ราคา 350.-/ ชิ้น
* การตอบคำถามลูกค้าเป็นผู้ตอบและปิดการขาย *

***เงื่อนไขการชำระเงินก่อนเริ่มงาน 100% แล้วพร้อมหลักฐานการชำระเงินก่อนเริ่มงาน