บริการดูแลอัพเดทเว็บไซต์

รายเดือน

 • อัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ 3 ครั้ง/เดือน
 • อัพเดตสินค้า ไม่เกิน 10 รายการ/ เดือน
 • เขียนบทความทั่วไปรองรับ SEO เดือนละ 2 บทความ
 • ออกแบบแบนเนอร์โปรโมชั่น 1 ชิ้น ขนาด 500 x 500 px.
 • ติดตั้ง Google Analytics เพื่อดูสถิติการแสดงผลของเว็บไซต์

3 เดือน

 • อัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ 5 ครั้ง/เดือน
 • อัพเดตสินค้า ไม่เกิน 30 รายการ/ เดือน
 • เขียนบทความทั่วไปรองรับ SEO เดือนละ 4 บทความ
 • ออกแบบแบนเนอร์โปรโมชั่น/ แบนเนอร์เว็บไซต์ 1 ชิ้น 500 x 500 px.
 • ติดตั้ง Google Analytics เพื่อดูสถิติการแสดงผลของเว็บไซต์

6 เดือน

 • อัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ 5 ครั้ง/เดือน
 • อัพเดตสินค้า ไม่เกิน 50 รายการ/ เดือน
 • เขียนบทความทั่วไปรองรับ SEO เดือนละ 4 บทความ
 • ออกแบบแบนเนอร์โปรโมชั่น/ แบนเนอร์เว็บไซต์ 3 ชิ้น 500 x 500 px.
 • ติดตั้ง Google Analytics เพื่อดูสถิติการแสดงผลของเว็บไซต์

***ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง

สิ่งที่คุณได้รับจากบริการนี้ :

 • การจัดวางรูปแบบของบทความ, เนื้อหา, รายการสินค้า, รูปภาพประกอบที่เป็นมาตรฐาน, สวยงาม และ ถูกต้องตามหลัก UX/UI ของผู้ใช้งาน มีผู้เข้าใช้งานมากขึ้น น่าสนใจมากขึ้น
 • การจัดโครงสร้างเว็บที่เป็นมิตรกับ Search Engine ทำให้เว็บติดอันดับได้ง่าย (SEO friendly)

สิ่งที่คุณต้องมีสำหรับบริการนี้ : 

 • ไฟล์และข้อมูลบนเว็บ (โลโก้, ข้อความ, รูปภาพ, กราฟฟิค ฯลฯ )
 • ข้อมูลการใช้งาน Domain Name / Hosting และ Account ของเว็บ