Google Ads (Adwords) ช่วยยอดขายพุ่งกระฉูดได้อย่างไร?

อีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาด Online Marketing ที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยสำหรับทำธุรกิจออนไลน์ทั้งกับเว็บไซต์ขนาดเล็กไปจึงถึงเว็บไซต์ E-commerce หรือเว็บขายสินค้า

สำหรับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ก็คือ การทำ SEM หรือ Search Engine Marketing ผ่านเครื่องมือเพื่อทำโฆษณาของกูเกิ้ลที่เรียกกันว่า Google Ads (ชื่อเดิมคือ Adwords)

สำหรับการทำ SEM หรือการทำโฆษณาข้อความบน Google Search Network นั้น ถือเป็นช่องทางการสร้างยอดขายที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่ดีมากที่สุด

หากเทียบกับช่องทางการโฆษณาอื่นๆ เพราะลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของท่านจะทำการค้นหาผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Google Search นั้น ผู้ที่ทำการค้นหาส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการเกิดขึ้นแล้วหลักการตลาดคือ Need  เช่น ต้องการที่จะหารายละเอียดสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ต้องการทราบราคา ต้องการอ่านรีวิวสินค้า หรือการหาแผนที่ร้าน ค้าและที่สำคัญที่สุดคือ ต้องการซื้อสินค้านั่นเอง 

ดังนั้นหากมีความต้องการเกิดขึ้น สินค้าและบริการของท่านสามารถตอบสนองความต้องการได้ การปิดการขายก็จะง่ายขึ้น หากท่านมีโปรโมชั่นเพื่อจูงใจให้ตัดสินใจได้ ก็จะซื้อได้ทันทีไม่ต้องรีรอ

ดังนั้นคอร์สนี้เราจึงมุ่งเน้นไปที่การโฆษณาข้อความผ่าน Search Network ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างยอดขายได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Google

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานและผู้ที่อยากมีความรู้และเข้าใจรวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการใช้งานของ Google Ads ได้เรียนรู้การใช้งานอย่างถูกวิธี และการหาคำค้นหาให้เหมาะกับธุรกิจและสินค้าของท่าน 

โดยผู้สอนจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการทำงานของระบบโฆษณา การคิดคีย์เวิร์ด การสร้างโฆษณาตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงการสร้างแคมเปญ ตลอดจนการวิเคราะห์วัดผลเพื่อนำไปปรับปรุงให้การใช้งบโฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คอร์สนี้ได้รับการยอมรับให้เปิดสอน in-house ให้กับบุคลากรในฝ่าย Digital Marketing ในบริษัทฯ องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ส่งบุคคากรเข้ามาอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ค่าอบรม

รับไม่เกิน 20 ท่าน
* กรุณาแจ้งสำรองที่ก่อนชำระเงิน
** ค่าอบรมรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างช่วงบ่าย
*** ทางสถานที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ กรุณานำแลปท็อปส่วนตัวมาใช้งาน
*** สถานที่เราจะแจ้งให้ทราบก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ สถานที่แนวติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

ผู้สนใจทั่วไปที่อยากเริ่มต้นศึกษา Google Adwords ตั้งแต่พื้นฐาน
เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายผ่าน Google