หลักสูตร Google Analytics สอนโดยผู้ผ่านการรับรองจาก Google

เรียน Google Analytics เรียนเพื่ออะไร? และ ได้ประโยชน์อย่างไร

ในปัจจุบันทราบกันดีอยู่แล้วว่าการแข่งขันทางธุรกิจนั้น “ข้อมูล” จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตอีกทั้งยังสามารถทำให้ชนะคู่แข่งได้ รวมถึงสร้างผลกำไรที่มากขึ้นได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ที่ดีนั้น ย่อมต้องเกิดจากการรวบรวมและการวิเคราะห์อย่างถูกต้องและเป็นระบบด้วยจึงจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจ และสามารถนำไปใช้กำหนดทิศทางการดำเนินงานต่อยอดธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เพียงแต่คุณเชื่อมั่นเถอะว่า “ข้อมูล” ที่ดีเป็นอาวุธที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Google Analytics) อย่างถูกต้อง และ
สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้จริง โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้ท่านผู้สอนได้ปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรของเรานั้นมีทั้งลูกค้าสามารถเดินทางมาเรียนด้วยตนเอง หรือ In-House
ทางผู้สอนเองก็ได้มีการจัดหลักสูตรเพื่อสอนให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสถาบันการเงิน ประกันภัย หรือกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นระดับเริ่มต้น และระดับ Advance (เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์) ผู้ที่รู้เรื่อง Coding

ดังนั้นผู้สอนจึงแบ่งหลักสูตรไว้ 2 หลักสูตรดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรมหลักสูตรนี้คือ รู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณมากขึ้น สามารถวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเครื่องมือการตลาดนี้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างละเอียดเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
สร้าง Segment เพื่อวิเคราะห์ลูกค้าแบบเจาะลึกเฉพาะกลุ่ม เทคนิคพื้นฐานที่จำเป็น การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าใหม่ เพราะธุรกิจไม่สามารถโตได้จากลูกค้าเก่าเท่านั้น การวัดผลช่องทางการตลาดออนไลน์แบบถูกต้องระดับมืออาชีพ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้มากขึ้น
โดยใช้เครื่องมือทางการตลาด เช่น SEO,Google Ads,Facebook Ads,Influencer และอื่นๆ

วัดผลโฆษณา Google Ads และ Facebook Ads สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแคมเปญใดที่มี ROI ที่ดี เราก็จะมุ่งลงทุนที่แคมเปญนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ได้ยอดมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์สินค้าและบริการของท่านว่า สินค้าใดขายดี สินค้าใดที่คนเข้ามาดูน้อยที่สุด
สามารถนำไปต่อยอดโดยการจัดโปรโมชั่น กระตุ้นยอดสินค้านั้นๆ ได้อีกด้วย การเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในการซื้อและไม่ซื้อเพราะเหตุผลใด และสามารถนำมาวิเคราะห์หาเหตุและผล เพื่อนำไปแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
และลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
1.นักการตลาดออนไลน์ และผู้ทำงานด้าน E-commerce โดยตรง
2.ผู้เริ่มต้นในการใช้เครื่องมือทางการตลาด
3.นำไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้เรารู้จักกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
4. สามารถวัดผลช่องทางการตลาดออนไลน์ได้
5.เจ้าของธุรกิจ SME และเจ้าของเว็บไซต์ ที่ต้องการใช้ Data ในการพัฒนาธุรกิจให้โตขึ้น

หลักสูตร Google Analytics ช่วยเสริมให้เจ้าของธุรกิจและเว็บไซต์ e-commerce สามารถวิเคราะห์เว็บไซต์ รู้จักกลุ่มเป้าหมาย รู้ช่องทางไหนที่ลูกค้าใช้งาน และสิ่งที่ลูกค้าสนใจค้นหา รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ
ซึ่งข้อมูล Insight นี้จะสามารถจะนำมากำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ สามารถชนะคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลที่มีมากกว่า