ตารางหลักสูตรอบรม

In-House Training

Facebook Marketing (Basic)​

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Facebook Marketing (Advance)​

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Google Ads​ (Basic)

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Google Ads​ (Advance)

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Google Analytics (Basic)​

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Google Analytics (Advance)​

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้า

Facebook เป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่างหนึ่งในที่สำคัญและทุกคนต้องเรียนรู้ให้ถ่องแท้ ซึ่งในปัจจุบันเฟสบุ๊คมีบทบาทอย่างมากในสังคมและธุรกิจในปัจจุบัน และจะมีบทบาทมากขึ้นทุกวัน

นักการตลาดจะต้องปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยการนำ.Facebook- Marketing นั้นมาปรับใช้ควบคู่กับการทำการตลาดแบบดั้งเดิม

เราจึงเห็นความสำคัญของ Facebook Marketing จึงจัดทำหลักสูตร Facebook Marketing ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เริ่มต้น เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจ ที่จะนำ Facebook – Marketing ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือ Facebook ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ใช้เครื่องมือของ Facebook อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรมในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง 

 

Google Ads (Adwords) ช่วยยอดขายพุ่งกระฉูดได้อย่างไร?

อีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาด Online Marketing ที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยสำหรับทำธุรกิจออนไลน์ทั้งกับเว็บไซต์ขนาดเล็กไปจึงถึงเว็บไซต์ E-commerce หรือเว็บขายสินค้า

สำหรับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ก็คือ การทำ SEM หรือ Search Engine Marketing ผ่านเครื่องมือเพื่อทำโฆษณาของกูเกิ้ลที่เรียกกันว่า Google Ads (ชื่อเดิมคือ Adwords)

สำหรับการทำ SEM หรือการทำโฆษณาข้อความบน Google Search Network นั้น ถือเป็นช่องทางการสร้างยอดขายที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่ดีมากที่สุด

หากเทียบกับช่องทางการโฆษณาอื่นๆ เพราะลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของท่านจะทำการค้นหาผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Google Search นั้น ผู้ที่ทำการค้นหาส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการเกิดขึ้นแล้วหลักการตลาดคือ Need  เช่น ต้องการที่จะหารายละเอียดสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ต้องการทราบราคา ต้องการอ่านรีวิวสินค้า หรือการหาแผนที่ร้าน ค้าและที่สำคัญที่สุดคือ ต้องการซื้อสินค้านั่นเอง 

ดังนั้นหากมีความต้องการเกิดขึ้น สินค้าและบริการของท่านสามารถตอบสนองความต้องการได้ การปิดการขายก็จะง่ายขึ้น หากท่านมีโปรโมชั่นเพื่อจูงใจให้ตัดสินใจได้ ก็จะซื้อได้ทันทีไม่ต้องรีรอ

ดังนั้นคอร์สนี้เราจึงมุ่งเน้นไปที่การโฆษณาข้อความผ่าน Search Network ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างยอดขายได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Google

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานและผู้ที่อยากมีความรู้และเข้าใจรวมถึงเรียนรู้เครื่องมือในการใช้งานของ Google Ads ได้เรียนรู้การใช้งานอย่างถูกวิธี และการหาคำค้นหาให้เหมาะกับธุรกิจและสินค้าของท่าน 

โดยผู้สอนจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการทำงานของระบบโฆษณา การคิดคีย์เวิร์ด การสร้างโฆษณาตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงการสร้างแคมเปญ ตลอดจนการวิเคราะห์วัดผลเพื่อนำไปปรับปรุงให้การใช้งบโฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คอร์สนี้ได้รับการยอมรับให้เปิดสอน in-house ให้กับบุคลากรในฝ่าย Digital Marketing ในบริษัทฯ องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ส่งบุคคากรเข้ามาอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ค่าอบรม

X,XXX บาท/ท่าน (ราคารวม Vat แล้ว) รับไม่เกิน 20 ท่าน
* กรุณาแจ้งสำรองที่ก่อนชำระเงิน
** ค่าอบรมรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างช่วงบ่าย
*** ทางสถานที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ กรุณานำแลปท็อปส่วนตัวมาใช้งาน
*** สถานที่เราจะแจ้งให้ทราบก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ สถานที่แนวติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

ผู้สนใจทั่วไปที่อยากเริ่มต้นศึกษา Google Adwords ตั้งแต่พื้นฐาน
เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายผ่าน Google 

หลักสูตร Google Analytics สอนโดยผู้ผ่านการรับรองจาก Google

เรียน Google Analytics เรียนเพื่ออะไร? และ ได้ประโยชน์อย่างไร

ในปัจจุบันทราบกันดีอยู่แล้วว่าการแข่งขันทางธุรกิจนั้น “ข้อมูล” จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตอีกทั้งยังสามารถทำให้ชนะคู่แข่งได้ รวมถึงสร้างผลกำไรที่มากขึ้นได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ที่ดีนั้น ย่อมต้องเกิดจากการรวบรวมและการวิเคราะห์อย่างถูกต้องและเป็นระบบด้วยจึงจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจ และสามารถนำไปใช้กำหนดทิศทางการดำเนินงานต่อยอดธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เพียงแต่คุณเชื่อมั่นเถอะว่า “ข้อมูล” ที่ดีเป็นอาวุธที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Google Analytics) อย่างถูกต้อง และ
สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้จริง โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้ท่านผู้สอนได้ปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรของเรานั้นมีทั้งลูกค้าสามารถเดินทางมาเรียนด้วยตนเอง หรือ In-House
ทางผู้สอนเองก็ได้มีการจัดหลักสูตรเพื่อสอนให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสถาบันการเงิน ประกันภัย หรือกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นระดับเริ่มต้น และระดับ Advance (เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์) ผู้ที่รู้เรื่อง Coding

ดังนั้นผู้สอนจึงแบ่งหลักสูตรไว้ 2 หลักสูตรดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรมหลักสูตรนี้คือ รู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณมากขึ้น สามารถวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเครื่องมือการตลาดนี้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างละเอียดเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
สร้าง Segment เพื่อวิเคราะห์ลูกค้าแบบเจาะลึกเฉพาะกลุ่ม เทคนิคพื้นฐานที่จำเป็น การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าใหม่ เพราะธุรกิจไม่สามารถโตได้จากลูกค้าเก่าเท่านั้น การวัดผลช่องทางการตลาดออนไลน์แบบถูกต้องระดับมืออาชีพ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้มากขึ้น
โดยใช้เครื่องมือทางการตลาด เช่น SEO,Google Ads,Facebook Ads,Influencer และอื่นๆ

วัดผลโฆษณา Google Ads และ Facebook Ads สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแคมเปญใดที่มี ROI ที่ดี เราก็จะมุ่งลงทุนที่แคมเปญนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ได้ยอดมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์สินค้าและบริการของท่านว่า สินค้าใดขายดี สินค้าใดที่คนเข้ามาดูน้อยที่สุด
สามารถนำไปต่อยอดโดยการจัดโปรโมชั่น กระตุ้นยอดสินค้านั้นๆ ได้อีกด้วย การเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในการซื้อและไม่ซื้อเพราะเหตุผลใด และสามารถนำมาวิเคราะห์หาเหตุและผล เพื่อนำไปแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
และลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
1.นักการตลาดออนไลน์ และผู้ทำงานด้าน E-commerce โดยตรง
2.ผู้เริ่มต้นในการใช้เครื่องมือทางการตลาด
3.นำไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้เรารู้จักกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
4. สามารถวัดผลช่องทางการตลาดออนไลน์ได้
5.เจ้าของธุรกิจ SME และเจ้าของเว็บไซต์ ที่ต้องการใช้ Data ในการพัฒนาธุรกิจให้โตขึ้น

หลักสูตร Google Analytics ช่วยเสริมให้เจ้าของธุรกิจและเว็บไซต์ e-commerce สามารถวิเคราะห์เว็บไซต์ รู้จักกลุ่มเป้าหมาย รู้ช่องทางไหนที่ลูกค้าใช้งาน และสิ่งที่ลูกค้าสนใจค้นหา รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ
ซึ่งข้อมูล Insight นี้จะสามารถจะนำมากำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจ สามารถชนะคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลที่มีมากกว่า

SEO คืออะไร

SEO ชื่อเต็มคือ Search Engine Optimization เป็นกระบวนการทำให้เว็บไซต์ของเราติดหน้าแรกในการค้นหา

“SEO” เป็นวิธีทางการตลาดดิจิตอลที่จะทำให้เว็บไซต์แบรนด์สินค้า และบริการของเราขึ้นหน้าแรกของ google เมื่อมีการค้นหาด้วย “Keyword” ซึ่งเราได้กำหนดเอาไว้แล้ว โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้องบโฆษณา

โดยขั้นตอนในการดำเนินการนั้นต้องอาศัยหลายๆองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความ Onsite หรือ การเขียนบนเว็บ Blog รวมถึง การกำหนดคำค้นหา Keyword และสุดท้ายคือหัวใจหลักของการทำ SEO นั่น ก็คือการทำ Backlink นั่นเอง

SEO จึงเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่นิยม แต่ต้องอาศัยระยะเวลาและการทำงานแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในระยะยาว
นักการตลาดออนไลน์ หรือกูรูต่างๆ นิยมที่จะทำ SEO กันเพราะไม่ต้องเสียเงินให้กับ google แม้แต่บาทเดียว

แต่จำเป็นจะต้องพัฒนาและจัดระเบียบเว็บไซต์ของเราพร้อมกับการปรับปรุงเรื่องของเนื้อหาบทความ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ของเรา จน google นั้นได้เห็นว่าเว็บเรานั้นมีศักยภาพในการดึงดูดผู้เข้าชม และตอบโจทย์ผู้เข้ามาใช้งาน ทำให้เว็บของเราได้รับคะแนนเป็นที่นิยมจาก google และเลื่อนอันดับเว็บของเรานั้นขึ้นสู่อันดับต้นๆ ในหน้า google นั่นเอง และนี่คือ โอกาสทองที่คุณจะชนะคู่แข่งแบบขาดลอยเลยก็ว่าได้

 

“เคยเจอลูกค้ากล่าวกับเราว่า ผมมีเว็บไซต์อยู่แล้ว จ้างทำเว็บมา 4-5 แสนบาท”

โอ้ว! แม่เจ้าขอบอกตรงนี้เลยว่า google ไม่ได้มองว่าคุณจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะ  แต่มองว่าเว็บของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน
ต่างหาก ขายแต่สินค้าเสนอแต่บริการ แต่ไม่เคยให้ประโยชน์แก่ผู้เข้าชมเลย ต่อให้เว็บสวยแค่ไหน? ค่าทำแพงแค่ไหน?
หากข้อมูลไม่เพียงพอ  คนเข้ามาแล้วไม่อยากอ่านต่อ ไม่อยากไปหน้าอื่นๆ  ก็จบเหมือนกันนะเจ้าคะ


สรุปสั้นๆ เรื่องของหลักสูตรการทำ SEO

การทำ SEO จึงถือได้ว่าเป็นช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกออนไลน์ และในยุคปัจจุบัน

สำหรับหลักสูตรการสอน SEO 
SEO นั้นเหมาะสำหรับทุกคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้คุณจะต้องมีพื้นฐานในการทำเว็บไซต์ การลงโฆษณาบน google ads มาก่อน 

ท่านผู้สอนหลักสูตรนี้ ประสบการณ์ด้านการทำงาน Digital Media Marketing มากกว่า 15 ปี เรื่องเทคนิคพิเศษที่นัก SEO ใช้งานกันมีมากมาย พร้อมเปิดเผยในหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน

Calendar is loading…
Powered by Booking Calendar