บริการรับเขียนบทความ (เหมา เหมา)

เงื่อนไขการ รับเขียนบทความรายเดือน

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการครั้งเดียวก่อนเริ่มงาน 
 2. การสั่งทำแบบรายเดือนจะมีสัญญาไว้ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย
 3. การจัดส่งบทความจะจัดส่งเป็นรายสัปดาห์หรือแล้วแต่ตกลงกัน
 4. วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

เงื่อนไขการ รับเขียนบทความรายเดือน

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการครั้งเดียวก่อนเริ่มงาน 
 2. การสั่งทำแบบรายเดือนจะมีสัญญาไว้ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย
 3. การจัดส่งบทความจะจัดส่งเป็นรายสัปดาห์หรือแล้วแต่ตกลงกัน
 4. วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

เงื่อนไขการ รับเขียนบทความรายเดือน

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการครั้งเดียวก่อนเริ่มงาน 
 2. การสั่งทำแบบรายเดือนจะมีสัญญาไว้ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย
 3. การจัดส่งบทความจะจัดส่งเป็นรายสัปดาห์หรือแล้วแต่ตกลงกัน
 4. วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

*** ราคาที่เรียนเสนอนี้ เป็นราคาต่อ 1 บทความ

เงื่อนไขการทำงาน

 • ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ขั้นต่ำในการสั่งทำตั้งแต่ 10 บทความ
 • ระยะเวลาจัดทำอยู่ที่ 10-15 วัน
 • เริ่มดำเนินการ หลังรับชำระค่าบริการและกำหนดหัวข้อบทความ ผ่านเรียบร้อยแล้ว